Federatie Particulier Grondbezit

Inleiding Wat er nog meer gebeurt

Inleiding

Een mooi voorbeeld van de snel veranderende tijdgeest biedt een rechterlijke uitspraak waarin kansrijke verdienmodellen zwaarder wegen dan de ruime bescherming van het pachtrecht. Het Pachthof van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelde op 27 mei 2014 een verpachter in het gelijk die een pachtovereenkomst had opgezegd, omdat hij meer belang had bij een pachtvrije boerderij dan zijn pachter bij het behoud ervan. Hij toonde aan dat de exploitatie van zijn landgoed verliesgevend was. Twee serieuze gegadigden wilden de verpachte gebouwen gebruiken voor zorgwoningen, dagbesteding en het geven van trainingen. De opbrengsten lagen aanmerkelijk hoger dan de pachtprijs. Bovendien had de verpachter aangetoond dat de inkomsten van de pachter op de boerderij verwaarloosbaar waren. Met zulke argumenten kon de rechter de belangenafweging in het voordeel van de verpachter laten doorslaan.

In dit thema een overzicht van inkomstenbronnen die in voorgaande hoofdstukken nog niet genoemd zijn.