Federatie Particulier Grondbezit

Via internet, sociale media en meer

9. Mobiel doneren


De app whydonate helpt donateurs bij eenmalig doneren. Schudden met de smartphone volstaat om een goed doel naar keuze te steunen met een bedrag naar keuze. De app geeft informatie over bekende goede doelen en over lokale initiatieven. Via sociale media kunnen donateurs vrienden en familie stimuleren hetzelfde te doen. Begin 2017 stonden slechts enkele natuurorganisaties op de site, zoals Nationale Park De Hoge Veluwe, Utrechts Landschap. Zie: whydonate.nl.

Iets dergelijks doet de app Fundrunner waarin bedrijven een goed doel sponsoren na een kilometerprestatie met bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, gehandicaptensport, skeeleren en golfen. Na elke actie en donatie volgt een melding van de sponsor op een van de sociale media. Fundrunner telde in 2016 ruim 63.000 activiteiten, goed voor een bedrag van bijna €118.000. Sinds de start heeft Fundrunner ruim €240.000 opgehaald. De goede doelen voor 2017 zijn Zonnebloem, KNRM, Topsport for Life, Rode Kruis, Oogfonds en Villa Pardoes. Goede doelen moeten zelf sponsors meenemen. Natuurmonumenten is nog wel aangesloten op de fundrunner app. Maar er waren begin 2017 geen sponsors die Natuurmonumenten als goed doel via deze app hebben geselecteerd.
In mei 2017 meldde Fundrunner dat met ruim 150.000 keer sportief bewegen sponsors bijna €300.000 hebben overgemaakt naar goede doelen. “Om de komende periode dit bedrag te verdubbelen hebben we sponsors nodig. Daarom is het nu ook mogelijk voor kleinere bedrijven om mee te doen met Fundrunner, namelijk al vanaf een sponsorbedrag van €100.” De sponsor kiest zelf goede doelen, alleen Fundrunners in zijn postcodegebied of zelfs specifiek één Fundrunner. Die poging is kennelijk mislukt want het bedrijf achter Fundrunner, Addfunds BV uit Heerhugowaard, stopte per 1 januari 2018 met de app. Wel wordt gesproken met diverse partijen over een doorstart. Zie: fundrunner.nl.


10. Landschapsveilingen


Het inmiddels failliete bedrijf Triple E van Tom Bade heeft het concept van de Landschapsveiling bedacht. Burgers en bedrijven adopteren een landschapselement – zoals een houtwal, een singel, een boom, een poel of een laan – door te betalen voor het beheer, maar worden geen eigenaar. Een boer zorgt bijvoorbeeld tien jaar lang voor het onderhoud.
Er bestaan fysieke en internetveilingen. Tijdens fysieke veilingen komen mensen bij elkaar, vaak in een feestelijke sfeer. Daar gaan particulieren en bedrijven tegen elkaar opbieden om een landschapselement te ‘bemachtigen’. De veilingsite op internet staat open voor objecten in heel Nederland. De veiling geldt alleen voor terreinen waarvoor geen subsidiegeld beschikbaar is. De fysieke veilingen werken het beste als het om concrete zaken gaat als een heg, een poel of een boomgaard. De internetversie blijkt vooral een goed communicatiemiddel, levert nog niet veel geld op, maar wel steun. Bedrijven en particulieren nemen via de veiling contact op voor bijvoorbeeld een werkdag in het veld.

Voorbeelden 

  • Voor €15 kan het Zuid-Hollands Landschap een lindeboom op landgoed Huys Te Warmont in de gemeente Teylingen een jaar lang onderhouden.
  • Nationaal Park Oosterschelde organiseerde i n 2014 een landschapsveiling. De fysieke veiling trok te weinig belangstelling. Desondanks schreven bedrijven in op de 18 natuurprojecten uit een gedrukte catalogus, wat €10.000 opleverde. Zie: groenegoededoelen.nl/130104%20Oosterschelde%20catalogus%20gedrukte%20versie%20v5.2.pdfradiokootwijk

Radio Kootwijk op de Veluwe. Foto: Johan Wieland / Flickr

11. Een fonds voeden met een veiling

Het Veluwefonds organiseerde eind oktober 2013 samen met Triple E een avondveiling onder de titel ‘Landschap onder de hamer’ in Radio Kootwijk met gratis borrel en diner. Bieden kon op 22 objecten, van slapen op landgoed Middachten en excursies naar de grote vijf, tot planten van bomen en heideherstel. Deelnemers: zweefvliegclub Teuge, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en Kasteelen, schaapskudde Het Soerel, hoogstamfruitteler Wim Hekkert, Landschapsbeheer Gelderland en Notarissen van Naam. De opbrengst à €12.405 ging naar het Veluwefonds en naar directe bestedingen als de restauratie van een brug op Middachten en een natuurspeelplaats van Natuurmonumenten. Omdat het Veluwefonds een Anbi-status heeft, geldt het eindbod als een gift voor de belasting en is dus aftrekbaar. Zie: veluwefonds.nl/tag/landschapsveiling en groenegoededoelen.nl/index.php?f=nieuws.

 

12. Nalatenschappen


Een nog tamelijk onbekende inkomstenbron, vooral voor fiscaalvriendelijke ANBI-fondsen, zijn de nalatenschappen van mensen die na hun overlijden bij willen dragen aan de omgeving waarin ze zijn geboren, opgegroeid, woonden, werkten. Aan nalatenschappen staat er in Nederland jaarlijks minstens €265 miljoen geregistreerd.

. “De helft van de nalatenschappen die naar ons toekomen, krijgen we van bestaande donateurs, maar van de andere helft weten we niets”, vertelt Jessica Winter, hoofd communicatie van Landschap Overijssel. “Wellicht kunnen we die stroom nog vergroten, bijvoorbeeld met  folders bij notarissen.”Nalatenschappen kunnen ook tot nieuwe verdienmodellen leiden. Jessica Winter: “Op verzoek van twee 60-plussers gaan we de mogelijkheden van natuurbegraven uitzoeken. Want dat is de voorwaarde die ze aan hun nalatenschap stellen. Ze willen in de grond van Landschap Overijssel begraven worden.”

. Het aandeel van de nalatenschappen op het totaal aan fondsenwerving loopt sterk uiteen en varieert per jaar. Het Zeeuws Landschap scoort met 71% het hoogst, blijkt uit cijfers van CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) uit 2013. Daarna volgen Utrechts Landschap met 54%, Zuid-Hollands Landschap met 53%, Brabants Landschap met 46%, it Fryske Gea met 45% en Geldersch Landschap met 37%. Het Flevo-Landschap ontvangt geen nalatenschappen. In absolute getallen gaat het om miljoenen. Zie Geldersch Landschap met €1.799.000, Natuurmonumenten met €7.330.000, Wereld Natuur Fonds met €7.923.000.
Bron: cijfers verzameld door Henne Haagsman van bureau Groen Geregeld, groengeregeld.nl. Zie ook: linkedin.com/pulse/groen-geven-kan-het-nog-meer-worden-henne-haagsman. Andere bron: Geven in Nederland 2015, prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Theo Schuyt en drs. Barbara Gouwenberg: goededoelennederland.nl/system/files/public/Onderzoek/2015%20GIN%20samenvatting.pdf.
Zie ten slotte de actuele financiële overzichten van het CBF, zowel per type baten als per sector.