Federatie Particulier Grondbezit

Jacht

Jacht

Jacht

4. Inkomsten uit jacht


De verhuur van jachtrecht levert sommige grondbezitters inkomsten op. De prijs voor grofwild varieert tussen €20 en €40 netto per hectare per jaar. De huurder betaalt voor de jachtopzichter, de jachthutten, toezicht en faunabeheer. Bij kleinwild is de begeleiding minder intensief en ligt de netto prijs rond €15. Een eigen jachtopzichter heeft als voordeel dat hij ook kan toezien op andere functies van het terrein.

De Jagersvereniging (KNJV) heeft in 2014 de waarde van de jager voor de samenleving laten berekenen door onderzoeksbureau CLM. Daaruit blijkt dat 27.000 jagers samen een van de grootste vrijwilligersnetwerken vormen in het buitengebied. Verder dragen jagers jaarlijks €600 miljoen bij aan de economie.
Hoe heeft CLM dat berekend? De tijdsinzet van jagers komt overeen met 13.000 FTE’s (voltijdsbanen) op jaarbasis. Als deze uren worden gekapitaliseerd en de uitgaven van jagers daarbij worden opgeteld, is er sprake van een economische bijdrage van bijna €604 miljoen. Het onderzoek meldt verder dat een individuele jager per jaar gemiddeld 480 uur besteedt aan het voorkomen van schade aan landbouwgewassen. Jagers investeren per jaar ruim 350.000 uur om het aantal aanrijdingen met groot wild te beperken, bijvoorbeeld door het plaatsen van wildreflectoren. Gemiddeld 400 vierkante meter aan bos, akkerranden en houtwallen leggen elk van de driehonderd lokale jagersverenigingen – WBE’s –jaarlijks aan.
Elke WBE (wildbeheereenheid) besteedt jaarlijks gemiddeld 500 uur aan tellingen van diersoorten. WBE’s hebben gemiddeld 125 uur per jaar een Buitengewoon Opsporingsambtenaar in dienst die toezicht houdt in het buitengebied.
In reactie op deze tekst laat regiomanager en woordvoerder van de Jagersvereniging Ger van Hout weten: “De opbrengsten voor de uitvoering van het beheer staan tegenwoordig onder druk en de prijzen worden flink lager. Dit, omdat de uitvoering van het faunabeheerplan tegenwoordig steeds meer als een service naar de landbouw en de overheid wordt gezien.” Zie: ‘Waarde van de jacht. Tijd en geld besteed door jagers aan maatschappelijke diensten’, D.D.J. Keuper, J.A. Guldemond, in opdracht van KNJVapril 2014, CLM, publicatienummer CLM-848 (link). 

verdienmodel4

Damhert. Foto: Pixabay.