Federatie Particulier Grondbezit

Wat er nog meer kan

23. Provincie steunt horeca en natuur


Provincie Noord-Brabant heeft poorten bij knooppunten van horeca en natuur gebouwd. De provincie investeerde €1,3 miljoen in het project. Daarbij kwamen financiële bijdragen van (horeca-)ondernemers, natuurbeheerders en gemeenten. De eerste tien Brabantse Natuurpoorten startten in april 2013. Het netwerk van Brabantse Natuurpoorten groeide in 2016 naar dertig. Gedeputeerde Bert Pauli: “De Natuurpoorten stimuleren recreatie, ontlasten kwetsbare natuur en hebben een positieve uitwerking op het leef- en vestigingsklimaat. Zij vormen belangrijke pijlers onder het provinciale vrijetijdsbeleid.”
De Natuurpoorten bieden bezoekers parkeergelegenheid, horeca, een informatiebord met fiets- en wandelroutes en informatie over de natuur en cultuurhistorie in de omgeving. De eerste tien natuurpoorten zijn: Nederheide (Milheeze), Herperduin (Oss), Fort Altena (Werkendam), De Heksenboom (Sint-Anthonis), De Peelse Heide (Reusel - De Mierden), Lievensberg (Bergen op Zoom), De Vresselse Hut (Sint-Oedenrode), De Peel (Deurne), Herberg Manege van Loon (Loon op Zand) en De Drie Linden (Drunen). In april 2016 ging de laatste open, bij een ingang van het landgoed Gorp & Roovert te Goirle.
Bezoekers herkennen een Natuurpoort aan een vier meter hoog beeld in de vorm van een stalen sleutel. De nieuwe stichting Brabantse Natuurpoorten vermarkt vanaf 2016 het netwerk met eigen financiële middelen. De stichting werkt samen met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. VisitBrabant brengt de Natuurpoorten onder de aandacht, zodat toeristen de poorten weten te vinden. Zie: natuurpoorten.nl en bijvoorbeeld: visitbrabant.nl/nl/locaties/3903472759/natuurpoort-de-heksenboom.

24. Natuurthemaparken


In opdracht van Innovatie Agro en Natuur (voorheen InnovatieNetwerk) verkenden twee onderzoeksbureaus de mogelijkheden van natuurthemaparken. De parken bieden nieuwe verdienmodellen voor de Nederlandse natuur. De verkenning 'Naar de wildernis' verscheen in januari 2016. Natuurthemaparken intensiveren natuurbeleving. Zo kun je als bezoeker je vogel, vis of hert wanen en het park verkennen. Als zeearend zou je de Oostvaarderplassen kunnen leren kennen, als bever de Biesbosch of als zeehond de Wadden.

oostvaardersplassen

Een kudde Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Foto: Pixabay. 

Doel van de verkenning was een haalbaar concept te ontwikkelen dat goed is voor natuur en economie. Omdat de natuurparken bijdragen aan bewustwording is het goed voor natuur. Bovendien kan een themapark extra inkomsten genereren. Zo schatten de onderzoekers dat elk park gemiddeld zo'n 350.000 bezoekers per jaar kan trekken. Dat is vergelijkbaar met Spoorwegmuseum en Neeltje Jans. Elk park kan zo ongeveer €1 miljoen genereren. Het idee wordt besproken met diverse geïnteresseerde organisaties, zo is te lezen in het rapport. Zie: http://edepot.wur.nl/370675 en innovatieagroennatuur.nl/nl/bibliotheek/nieuws/1180/122015Natuurthemaparkenverkend.

Stichting Otterpark Nederland wil een waterwildpark ontwikkelen. Het gaat om een combinatie van een wildpark, dierentuin én natuurcentrum, waar bezoekers tegen betaling kennis kunnen maken met de bijzondere flora en fauna van Nederland. De stichting heeft drie locaties op het oog: Weerribben, Biesbosch en het veenplassengebied bij Nieuwkoop in Zuid-Holland. De organisatie creëert draagvlak bij burgers, ondernemers, grondeigenaren, natuurorganisaties en overheden. Voor de realisatie is ongeveer 30 hectare nodig en het plan vergt een investering van €1,5 tot 4,7 miljoen. De stichting verwacht dat het investeringsbedrag bijeen gebracht kan worden via subsidies, sponsoring en crowdfunding. Bron: De Stentor, 20/08/16. Zie: waterschapapp.nl/nieuws/waterwildpark.

De aanleg van het rivierklimaatpark IJsselpoort tussen Arnhem en De Steeg komt een flinke stap dichterbij. De gemeenteraad van Rheden gaf in maart 2017 toestemming de plannen verder uit te werken. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt in goed overleg met boeren in het gebied. Het rivierklimaatpark IJsselpoort is een initiatief van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Klimaatverandering maakt noodzakelijk dat er extra ruimte komt voor water. Zowel natuur als recreatie krijgt een impuls. De plannen omvatten onder andere de aanleg van vluchtbosjes voor dieren, het accentueren van hoogteverschillen en de aanleg van strandjes. Het ministerie van Infrastructuur&Milieu heeft voor de uitwerking van de plannen €36 miljoen gereserveerd. Bron: Nieuwsbrief GroeneRuimte - 03/03/17. Zie: rivierklimaatpark.nl en rivierklimaatpark.nl/wp-content/uploads/2013/03/Brochure-Rivierklimaatpark-IJsselpoort.pdf

25. Natuurthemaparken


STIRR zoekt partners die zich voor een periode van drie tot vijf jaar willen verbinden om meer innovaties te ontwikkelen. De gastvrijheidssector heeft als missie geformuleerd dat Nederland in 2025 is uitgegroeid tot een bestemming waar per vierkante kilometer de grootste diversiteit aan belevenissen ter wereld is te vinden. Die missie is vertaald naar een actieagenda met zeven thema’s. STIRR biedt de partners (co)financiering, expertise en menskracht, invloed op het jaarlijkse werkprogramma en een stimulans voor echte vernieuwing. Zie voor meer informatie: recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/STIRR-201528-Strategische-Innovaties-in-de-Gastvrijheidssector.pdf
Het ministerie van Economische Zaken heeft InnovatieNetwerk medio 2016 opgeheven. Een deel van de projecten loopt door via de Kennis- en Innovatieagenda van het Directoraat-Generaal Agro&Natuur. Daaronder vallen drie strategische kennis- en innovatieprogramma's, te weten Voedsel, Ketens en Natuurlijk Kapitaal. Van die laatste is Hans Hillebrand de trekker. 

Voorbeeld. De ontwikkelingen rond het Tilburgse landgoed de Groene Kamer van Gerard Berkelmans zijn sinds juli 2016 in een stroomversnelling gekomen. Het college van B&W van Tilburg nam toen een positief besluit over de borging van het Landgoedconcept van de Groene Kamer, waarin vier thema’s centraal staan, namelijk Voedsel, Plant en dier, Outdoorsport en Welness. Groot obstakel was de vrees - bij eventueel falen - voor ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied. Dit is ondervangen door in de voorfase van het ontwikkeltraject het concept-bestemmingsplan al gedetailleerd uit te werken. Afgelopen jaren zijn al veel onderzoeken gedaan die gebruikt kunnen worden om tot herziening van het bestemmingsplan te komen. Normaliter vinden deze onderzoeken pas plaats nadat er een principebesluit is genomen. Na nog een beperkt aantal aanvullende onderzoeken kan de bestemmingswijziging in 12 tot 15 maanden afgerond zijn.
Voor Gerard Berkelmans, tot 2016 directeur-eigenaar van Intratuin Rosmalen, is de herziening van het bestemmingsplan cruciaal omdat op die basis het concept van de Groene Kamer met potentiële partners verder uitgewerkt kan worden. De uitwerking gebeurt samen met overheid (gemeente Tilburg en provincie), onderwijs (HAS Den Bosch, Wageningen UR, onderzoeksbureaus) en ondernemers.
Om te waarborgen dat het concept ook op de langere termijn blijft bestaan, is gekozen om een stichting op te richten. Deze zogenaamde ‘Efteling-constructie’ bewaakt dat de principes van het landgoed leidend blijven bij de ontwikkeling. Bron: Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte, nummer 41, oktober 2016. Zie: madmimi.com/s/905ce8 en voor landgoed De Groene Kamer: degroenekamer.nl.

26. Wildernis activiteiten


De stichting in2nature organiseert bushcraft (wildernis activiteiten) met jongeren en bedrijven, natuurfotografie, trainingen, workshops en bedrijfsuitjes. In2nature is er voor jeugd, VMBO, jongerenbegeleiders, pedagogisch  medewerkers, welzijnsorganisaties, instellingen en bedrijven. Zie: in2nature.eu.