Federatie Particulier Grondbezit

Thema 13: Huizen en ander rood

Huizen en ander rood


Woningen en kantoren leveren bij erfpacht en verhuur geld op voor natuurbeheer. Paradoxaal genoeg vertegenwoordigt niet-bouwen ook waarde. Met groengaranties kan de grondeigenaar profiteren van omwonenden die bijdragen aan het in stand houden van het aangrenzende bos.
Natuur en landschap verhogen de waarde van gebouwen. Zo becijferde KPMG dat op de Utrechtse Heuvelrug de waarde van huizen 17% hoger ligt als ze in of nabij natuur staan.

  1. Inleiding Huizen en ander rood
  2. Recreatiewoningen
  3. Nieuwe landgoederen
  4. Erfpacht, huur en timesharing
  5. Wellness en meer
  6. Interview: Jos Teeuwisse van stichting Huis te Manpad

westcreecke

Landgoed Westcreecke in het West-Brabantse Dinteloord is een nieuw landgoed, waar ontwikkeling van nieuwe natuur mogelijk werd door huizenbouw, zogenaamd rood-voor-groenbeleid. Foto: Westcreecke.