Federatie Particulier Grondbezit

Natuur en gezondheid in cijfers

kpmgonderzoek

Natuur en gezondheid in cijfers 

. De meeste cijfers komen uit een onderzoek van KPMG. Het onderzoeksbureau doet uitspraken over het effect van 10% meer groen (33 hectare) in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer op het aantal depressieve patiënten dat daar 4 maal zo hoog ligt als het landelijke cijfer. De totale baten van zoveel meer groen in de wijk Bos en Lommer becijfert KPMG voor depressie op €802.000. Wat kost 10% meer groen? Aanleg: €13,5 miljoen, beheer: €1.010.000 per jaar. Aankoopkosten niet meegerekend. De terugverdientijd daalt tot 12 of zelfs 5 jaar als we naast depressie andere ziekten meetellen, aldus KPMG.
KPMG onderzocht ook het effect op meer bewegen door meer groen. Bos en Lommer telde tijdens het onderzoek 1715 jongens tussen 5 en 12 jaar. Meer bewegen leidt tot 19 kinderen minder met overgewicht en op den duur 2 diabetespatiënten minder. Dat is een gering effect. De totale baten bedragen slechts €51.000 over hele levensfase, dus maximaal €1700 per jaar.
KPMG projecteert deze cijfers op het hele land. Als we in heel Nederland 10% meer groen aanleggen, behalve in sterk stedelijke en niet-stedelijke gebieden, leidt dat tot 57.000 minder zieke werknemers en besparingen van €328 miljoen op arbeidskosten en van €65 miljoen op zorgkosten, samen €394 miljoen. Zie: KPMG-studie ‘Groen, gezond en productief, The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB NL): natuur en gezondheid’, mei 2012.

. Linda Voortman, kamerlid van GroenLinks, heeft in mei 2013 met het actieplan 'Groen is Gezond' een politiek vervolg gegeven aan het advies van KPMG. Op korte termijn heeft dat geleid tot de aanleg van groene schoolpleinen. Tegen dagblad Trouw zegt zij dat het draagvlak in de samenleving groot is. “De steun zit bij GGD Nederland, Menzis, ziekenhuis Gelderse Vallei, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Big Move, Trimbos Instituut en Alterra. Maar in de Tweede Kamer dringt het besef nog niet door.”

. Jolanda Maas, afdeling sociale geneeskunde VUmc, schrijft in ‘Morbidity is related to a green environment’: “1% meer groen leidt tot 1 depressiepatiënt minder per 10.000 inwoners. Van de 24 onderzochte ziekten kwamen bij meer groen 15 ziekten duidelijk minder voor.” Maas toont een statistische relatie aan tussen een groene woonomgeving binnen een straal van duizend meter rond de woning en het aantal keren dat mensen op huisartsbezoek kwamen voor 24 ziekten. Critici opperen andere verklaringen zoals sociale klasse, opleidingsniveau en kennis over gezond leven.

. Sjerp de Vries van Alterra concludeert in ‘Jeugd, overgewicht en groen’ dat jongens in een wijk boven de norm van 75 vierkante meter groen in een straal van 500 meter, gemiddeld anderhalf uur per week langer buiten spelen dan jongens in wijken onder de groennorm. Een uur buitenspelen vermindert de kans op overgewicht met 25%. Bij meisjes is dit effect niet gevonden. Mieke Ansems, adviseur van zorgverzekeraar Menzis: “Van alle Nederlanders gelooft 97% dat groen een goede invloed heeft op de gezondheid.”