Federatie Particulier Grondbezit

Geschiedenis van het natuurbezit

Geschiedenis van het natuurbezit

De natuursector zoekt naar nieuwe inkomstenbronnen en financieringsvormen. Het vertrouwen is groot dat een flink deel van de krimpende subsidiestroom kan worden gecompenseerd. Subsidies zijn uiteindelijk ook maar een recent verschijnsel in de lange geschiedenis van grond- en natuurbezit. Voordat we op verdienmodellen en toekomstperspectieven ingaan, een korte blik op het verleden. Hoe is de huidige situatie gegroeid?

Over de geschiedenis van het bosbezit is het een en ander bekend. Over andere natuur, zoals heide, veen en moeras, bestaan veel minder cijfers. Diverse bronnen presenteren verschillende cijfers, waarschijnlijk als gevolg van verschillende definities van bos en natuur. Het boek Ondernemen met Natuur en deze webversie gebruiken de zes Bosstatistieken als bron, aangevuld met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Landbouw-Economisch Instituut, Probos en het Planbureau voor de Leefomgeving.

 1. Tijdlijn (2750 v.C. tot nu)
 2. Algemene schets
 3. Meer in detail
 4. Gemeenschappelijke gronden (middeleeuwen t/m 18e eeuw)
 5. Cultuurlandschap (t/m eind 19e eeuw)
 6. Particuliere interesse voor natuur (tot begin 20e eeuw)
 7. Natuurschoonwet 1928
 8. Houtproductie
 9. Geen verschil in ambitie
 10. Rendabel
 11. Geldstromen
 12. Particulieren grootste eigenaar

geschiedenisvanhetnatuurbezit

Schilderij van landschap in 19e eeuw: Populierenlaan bij Nuenen van Vincent van Gogh. Foto: Pixabay.