Federatie Particulier Grondbezit

Gemeentelijke steun

26. Provincie en gemeente stimuleren natuur op landgoed


Provincie Utrecht, gemeente Leusden en familielandgoed Den Treek-Henschoten werken vanaf 2011 aan de ontwikkeling van nieuwe natuur op het landgoed. Ruim vijf jaar later is meer dan 50 hectare landbouwgrond veranderd in nieuwe natuur en verbonden met andere natuurgebieden in de provincie.
“Deze omvorming betekent een verdere versterking van het Utrechtse deel van het Nationaal Natuur Netwerk, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat komt de biodiversiteit in onze gehele provincie ten goede”, aldus toenmalig gedeputeerde Bart Krol. Langs de Heiligenbergerbeek zijn nieuwe ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Op het Treeker Punt is ruim 60 hectare bos omgevormd tot heide, waarmee een omvangrijke heidecorridor is ontstaan. De milieu-, en de landbouwkwaliteit op het landgoed zijn verbeterd door de omschakeling van intensieve naar grondgebonden veehouderij en door het  beëindigen van varkenshouderij op vier agrarische bedrijven. Ook zijn twee landbouwbedrijven samengevoegd tot één grondgebonden bedrijf. Ten slotte zijn enkele schuren op het landgoed weggehaald. Bron: Provincie Utrecht, 31 mei 2016.

drassigeheideedronkert

Natte heide op landgoed Den Treek - Henschoten bij Amersfoort Foto: E. Dronkert / Flickr

27. Landschapsimpuls Apeldoorn


De gemeente Apeldoorn subsidieert het project Landschapsimpuls Loenen. Samen met de Dorpsraad Loenen en stichting Landschapsbeheer Gelderland kunnen inwoners hun erf en grond met geld van Apeldoorn landschappelijk versterken. Voorwaarde voor de subsidie is dat er minimaal 15 hoogstamfruitbomen of 20 laan- of knotbomen, een poel of 10 are beplanting aangelegd wordt.
Na aanmelding krijgt de bewoner bezoek van een adviseur van stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Samen bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarna de inwoner tegen een gereduceerde prijs plantmateriaal kan aanschaffen via SLG. Zie: Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 

28. Herinneringenbos Breda


Na het plan voor een geboortebos, kijkt de gemeente Breda naar een bredere aanpak. In een herinneringenbos wil de gemeente iedereen met een bijzondere herinnering de kans geven een boom te planten. Breda onderzoekt met Markkant Breda, Staatsbosbeheer en begrafenisondernemer Zuylen de mogelijkheden. Aan de hand van andere voorbeelden in Nederland zijn richtlijnen voor de locatie bepaald. Het herinneringenbos komt op bestaande gemeentelijke grond of grond die de gemeente van particulieren koopt. De kosten van beheer en administratie moeten gedekt worden uit de verkoop van bomen. Zie: bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2017-11-25/geboortebos-wordt-herinneringenbos