Federatie Particulier Grondbezit

Dossiers

FPG Dossiers

In FPG Dossiers worden onderwerpen die het particulier grondbezit aangaan verder uitgediept. De dossiers zijn thematisch georganiseerd en bevatten veel informatie. Als u lid bent, log dan in (linker kolom) om alle informatie te krijgen en te discussiëren met mede-leden en de staf van de FPG.
Binnenkort worden er meer dossiers toegevoegd.

Actuele FPG Dossiers

Actuele FPG Dossiers

 • NSW
  De Natuurschoonwet (NSW) is in 1928 tot stand gekomen. Het doel van de NSW is het bevorderen van de instandhouding van landgoederen ten behoeve van de bewaring van natuurschoon.
 • PachtPacht, in al zijn verschijningsvormen, is in Nederland een belangrijke en veelgebruikte overeenkomst tussen grondeigenaren en –gebruikers.
 • Erfpacht
  Het erfpachtrecht is een zakelijk recht, dat geldt voor de duur waarvoor het recht is verleend. Het recht is in beginsel vrij overdraagbaar en er kan hypotheek op gevestigd worden.
 • Natuur - EHS/NNN
  De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Bij de laatste hervorming van de EHS is deze omgedoopt tot Nationaal Natuur Netwerk (NNN).
 • GLB
  Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) gaat terug tot 1957. Het doel was boeren een redelijk inkomen te bieden. Consumenten moesten verzekerd zijn van voldoende en kwalitatief goed voedsel.
 • Jacht en Fauna
  Het jachtrecht is verbonden met het eigendomsrecht. Grondeigenaren mogen bepalen, binnen wettelijke kaders, wat er gebeurt met jacht en faunabeheer op hun terrein.