Federatie Particulier Grondbezit

Geen verschil in ambitie

Geen verschil in ambitie


“De ambities van particuliere beheerders lijken niet onder te doen voor de ambities van terreinbeherende organisaties.” Dat concludeert Marlies Sanders van Alterra in haar onderzoek naar de bijdrage van particulieren aan de EHS (nu Natuurnetwerk Nederland). “De belangrijkste redenen voor grondeigenaren om landbouwgrond om te vormen tot natuur zijn liefde en interesse voor natuur, hoge subsidies en soms past particulier natuurbeheer binnen de strategie van het bedrijf. Het aanvraagtraject is echter ingewikkeld en risicovol”, oordeelt Marlies Sanders van Alterra.

Een voorbeeld van die particuliere liefde voor natuur geeft Rob van Dongen (SBB) tijdens het OBN-symposium op 20 september 2016 in Driebergen: “Het mooiste is dat van de ruim veertig beekherstelprojecten in Twente er meer dan de helft op particuliere gronden liggen. Zij kwamen op eigen initiatief naar ons toe omdat ze graag mee wilden doen.”