Federatie Particulier Grondbezit

Meer groene recreatie

36. Verhuur van fotohut


Landschap Overijssel heeft op de Lemelerberg een fotohut gebouwd, samen met professionele natuurfotograaf uit Markelo Han Bouwmeester, die begin 2014 de aanmoedigingsprijs ontving van vier Overijsselse natuurorganisaties voor het realiseren van verschillende fotohutten in natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. Hij stort de helft van de opbrengst op rekening van de natuurbeheerders. In het eerste jaar, 2013, kwam bij Landschap Overijssel €3200 binnen. Jessica Winter, hoofd communicatie: “De hut is zeer populair en al voor maanden volgeboekt. De belofte van de kruisbek doet zijn ronde...” Begin 2014 kwamen er al aanvragen binnen voor 2016.
Reserveren kan via twee websites, van de fotograaf en van Landschap Overijssel. Na reservering kunnen fotografen de sleutel halen in Markelo. Begin 2017 geldt een dagprijs van €75. Jessica Winter: “De hut staat op een geheime plek die niet voor publiek toegankelijk is. Er is veel variatie in de natuur er om heen. We hebben daarvoor nog wat water toegevoegd, wat goed is voor de soortenrijkdom. Je moet wel enkele uren heel stil zitten.” Landschap Overijssel overweegt een tweede fotohut te bouwen in het Reestdal. Zie: landschapoverijssel.nl/fotohut-lemelerberg-de-mooiste-plaatjes-schieten en hanbouwmeester.nl/fotohutten.

Meer voorbeelden 

  • Stichting Centrum voor Natuurfotografie (CVN) exploiteert samen met het Goois Natuurreservaat (GNR) Fotohut Gooi. Hij is ontworpen en gebouwd door het Centrum voor Natuurfotografie, samen met de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. Recyclingbedrijf Van Paridon in Bussum leverde constructiebalken en de Lakeland Foundation droeg bij aan de bouw- en aanlegkosten. Fotohut Gooi staat aan de rand van een open plek in een rustgebied waar geen andere mensen komen. De hut biedt, met 2 x 3 meter vloeroppervlak, ruimte voor twee of drie mensen. Om de rust te waarborgen wordt de locatie alleen bekend gemaakt aan mensen die de hut reserveren. Hij kost €60 per dagdeel en €75 voor een hele dag. De netto-opbrengst wordt gedeeld met het Goois Natuurreservaat en elke gebruiker krijgt bij boeking automatisch een jaar donateurschap van het GNR cadeau. Bijkomend voordeel voor de boswachter is dat hij fotografen die zich buiten de paden begeven, kan verwijzen naar de fotohut. Zie: en gnr.nl/blijf-op-de-hoogte/nieuws/fotohut-onthult-vogelgeheimen.

  • Het Centrum voor Natuurfotografie verhuurt ook een boshut in Drenthe. Leden van Vogelbescherming Nederland krijgen 25% korting. Zie: centrumvoornatuurfotografie.nl/fotohutten.php.

  • Landschap Noord-Holland claimt de meest luxueuze fotohut te verhuren nabij het Balgzand in Den Helder à €40 per dag in het weekend voor twee personen, werkdagen à €30. Beschermers krijgen €5 korting. Zie: landschapnoordholland.nl/content/fotohut-op-waterhoogte-vogelrijke-balgzandpolder.
     

37. Bedrijven en gasten doneren


Honderden toeristische bedrijven van het Engelse Lake District National Park hebben een samenwerkingsverband opgezet: The Tourism and Conservation Partnership. Met donaties van deelnemende bedrijven en van gasten zijn talloze projecten gefinancierd. Afgelopen tien jaar is £1.000.000 opgehaald voor natuurbescherming en onderhoud van toeristische infrastructuur in het gebied. Zie: linkedin.com/company/the-tourism-&-conservation-partnership.

Op dit Engelse voorbeeld is het Biesbosch-fonds geïnspireerd: beleefengeefbiesbosch.nl. Dit Beleef & Geef fonds maakt sinds 2016 onderdeel uit van het Biesbosch Streekfonds. Zie: biesboschstreekfonds.nl. De netto opbrengst van de SupportActie voor het Biesbosch Streekfonds bedroeg in 2017 ongeveer €80.000. De SupportActie  is onderdeel van de Grote Club Actie, een nationale loterij waarmee verenigingen, organisaties, goede doelen, stichtingen en instellingen fondsen kunnen werven via de verkoop van loten aan supporters. Zie: supportactie.nl/acties

Meer voorbeelden

  • Alle ondernemers in het National Park van de Boston Harbour Islands zijn verplicht lid van de Island Alliance die van de contributie behoud, ontwikkeling en educatie betaalt. De Alliance haalt grote sommen geld op met evenementen, zoals 25.000 dollar voor een zeilregatta en 125.000 dollar voor een Special Awards Dinner. Zie: islandalliance.org en bostonharborislands.org.

  • Een investeringsfonds voor innovaties in recreatie en natuur bestaat sinds 5 november 2014. Het Li Leisure fonds begon met €500.000 als startkapitaal van het Nationaal Groenfonds en ontwikkelingsmaatschappij Oost NV. Het initiatief komt van de recreatiebedrijven RGV en Leisurelands/Molecaten. Zie: lileisureinvestment.nl.

38. Maneges investeren in natuur


Het SBNL-project ‘Paarden en Drenthe, een Gouden Combinatie’ begeleidde tientallen paardenhouders naar een landschappelijk aankleding van hun erf, met aandacht voor vogels en inheemse soorten. Met een jaaromzet van €1,2 miljard is de paardenhouderij een economische drager van het buitengebied. Projectuitvoerders Rick Zevenberg en Marjolein Samplonius brachten manegehouders en gemeenten bij elkaar. Zij organiseerden diverse studiedagen. Ter afsluiting plantte provinciaal topambtenaar Geerlings begin 2012 een serie fruitbomen op het erf van hengstenhouderij De Schoone Weide, eigendom van Margriet en Obbe van der Weide. Bron: Inzicht in Natuur, zomer 2012.

‘Paard en Landschap’ van René Zanderink en Claartje van Andel is een inspiratieboek met praktische tips voor managehouders die de omgeving waar hun klanten rijden een kwaliteitsimpuls willen geven. Het boek is een uitgave van het Projectteam Zorg voor Paard en Landschap van Landschapsbeheer Nederland, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), 2008. Zie: landschapsbeheergroningen.nl/product/paard-en-landschap

manege2


39. Staatsbosbeheer wil geen ruiterpas maar onderhoud door ruiters


Staatsbosbeheer onderzocht samen met de paardensportbond KNHS de introductie van een buitenrijpas voor paardensporters. Diverse natuurbeheerders hanteren een tarief voor ruiters, zoals landgoed Den Treek-Henschoten en Nationaal Park Veluwezoom van Natuurmonumenten. De buitenrijpas zou ervoor moeten zorgen dat paardensporters in heel Nederland op goed onderhouden ruiter- en menpaden terecht kunnen. De voorzieningen brengen specifiek onderhoud met zich mee, van speciale paden en parkeerplekken voor trailers, tot bruggen die geschikt zijn voor betreding te paard. Bijkomend voordeel van een buitenrijpas is dat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten.
Omdat de overheid niet langer recreatieve voorzieningen in de natuur subsidieert, is het onderhoud van ruiterpaden niet meer gedekt. “Provinciale subsidies dekken alleen wandelen en fietsen, zij het zeer minimaal”, meldt SBB-woordvoerder Marjet Heins. “Extra voorzieningen zijn niet meer via die gelden te betalen. Dat geldt ook voor mountainbikers, hondenuitlaatservices, outdoorbedrijven, watersporters, organisatoren van wedstrijden. Dus ook met die gebruikers praten we, maar niet bij elke gebruikersgroep is een pas de oplossing.”
Na overleg met de KNHS en onderzoek van Bureau Motivaction heeft Staatsbosbeheer besloten het idee van een buitenrijpas te laten vallen vanwege het geringe draagvlak en de hoge kosten. Staatsbosbeheer blijft ruiteren en mennen faciliteren waar dat kan. Woordvoerder Guus Verhorst: “Maar aanleg en onderhoud moeten door derden gebeuren, via financiële bijdragen of door vrijwilligers. Bij de mountainbikepaden werkt dat uitstekend, 95% wordt beheerd door verenigingen. De KNHS realiseert zich dat de ruiters op dit moment misschien wel teveel vragen. Ruiterpaden in bos- en natuur zijn niet aangelegd en beheerd volgens het handboek van de KNHS. Dus zitten er obstakels zoals boomwortels in de paden en drassige plekken. Blessures zijn dan het gevolg.”
De recreatieve druk groeit. “Agrarische buitengebieden zitten steeds vaker op slot doordat  boeren bang zijn voor verspreiding van veeziekten door recreanten. Gemeenten zouden hun buitengebieden meer moeten openstellen voor recreatieve routes”, vindt Guus Verhorst. “De KNHS gaat maneges en hun eigen achterban aansporen om mee te helpen met het onderhoud. Voor maneges is het deels hun broodwinning dus hebben ze er belang bij dat de paden beheerd blijven. Ook blijven Staatsbosbeheer en KNHS pleiten voor publiek geld, zoals provinciale fondsen, om ruiterpaden te onderhouden van alle terreinbeheerders.”
Staatsbosbeheer gaat ook paden schrappen. Verhorst: “In sommige gebieden is het gewoonweg te nat om te ruiteren. Staatsbosbeheer gaat in deze gebieden de ruiterpaden saneren. De paden zijn te onveilig, ruiters kiezen dan zelf hun weg met als gevolg dat in een brede strook niets meer leeft.”

. Landgoed Pijnenburg in Baarn heeft drie bospercelen van enkele hectares omheind en voorzien van parkeerruimte. Voor het gebruik van die omheinde bospercelen betalen hondenuitlaatservices een tarief per uur. Mede-eigenaar Per Insinger lost zo diverse problemen op. Honden lopen vrij rond zonder recreanten te storen zoals wandelaars, ruiters, fietsers en andere hondenbezitters. Bovendien is er op de Utrechtse Heuvelrug en in het Gooi een schaarste aan terreinen waar hondenuitlaatservices terecht kunnen. Zie: landgoedpijnenburg.nl

40. Blotevoetenpad


Op diverse plaatsen in Nederland zijn blotevoetenpaden aangelegd waar kinderen, maar ook volwassenen, op een indringende manier diverse ondergronden kunnen ervaren. Nationaal Park Hoge Kempen in het Belgische Limburg verdient er geld mee. De internationaal gelauwerde initiatiefnemer Ignace Schops vertelt dat jaarlijks 140.000 bezoekers €3 neertellen voor toegang tot het blotevoetenpad.

Blotevoetenpad_Gemeente Destelbergen

Blotevoetenpad. Foto: gemeente Destelbergen / Flickr

41. Natuurexcursies voor singles


Datingsite Relatieplanet organiseert samen met boswachters en gidsen van Staatsbosbeheer natuurexcursies voor singles. Start bij Buitencentra Almeerderhout, Schoorlse Duinen en het Drents-Friese Wold. In de Peel en op de Sallandse Heuvelrug beginnen de alleenstaanden ’s avonds bij maanlicht. Zie: staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2016/04/boswachter-helpt-singles-aan-relatie.

42. Horeca wil best voor natuur betalen


‘Natuur is belangrijk voor mijn gasten, ik betaal daar dan ook graag aan mee.’ Met die stelling bleek ruim 80% van de aanwezigen (45 van de 53) het eens tijdens de ledenvergadering van belangenvereniging van recreatieondernemers Recron 24 november 2016 in Driebergen. Al werd daar in de discussie wel de nuance aan toegevoegd dat het geen algemene belastingmaatregel moet worden, maar dat het geld gaat naar natuur en dingen waar de gasten wat aan hebben. Zie les 7 op: pretwerk.nl/topnieuws/accu-nederland-7-lessen-recron-netwerkdag/46723.