Federatie Particulier Grondbezit

Thema 3: Maatschappelijke producten en diensten

Maatschappelijke producten & diensten

Natuur maakt menselijk leven mogelijk en is dus van onschatbare waarde. Tegelijk ervaren veel mensen de diensten van de natuur als gratis en bestaat er weinig bereidheid om ervoor te betalen. Desondanks wordt wereldwijd gerekend aan de financiële waarde van natuurlijke producten en diensten, zoals zuivering van water en lucht, wateropvang en CO2-opslag. Het zou de samenleving veel geld kosten om bijvoorbeeld waterzuivering zonder hulp van de natuur te regelen. Zo kunnen we de waarde van sommige ecosysteemdiensten dus in euro’s uitdrukken. Nog maar enkele zijn er voorzichtig uitgegroeid tot inkomstenbron, zoals CO2-opslag, waterzuivering en omgevingskwaliteit. Wel is berekend dat de wereld door ontbossing per jaar €4000 miljard aan economische waarde verliest, een cijfer dat veel indruk maakt op overheden, waaronder de Nederlandse. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkt de betekenis van natuur en economie verder uit onder de titel Natuurlijk Kapitaal

  1. Ecosysteemdiensten
  2. Natuurbegraven & strooivelden (special)
  3. Interview Caroline en Floris van der Lande

ecosysteemdienstenvb