Federatie Particulier Grondbezit

GLB

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

GLB

FPG Dossier GLB

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) gaat terug tot 1957. Het doel was boeren een redelijk inkomen te bieden. Consumenten moesten verzekerd zijn van voldoende en kwalitatief goed voedsel. Het GLB bestaat uit twee pijlers. Onder pijler 1 vallen de Inkomensondersteuning en het Markt- en prijsbeleid. Onder pijler 2 valt Plattelandsontwikkeling, vormgegeven in het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP).

Na jaren van onderhandelen zijn de lidstaten en het Europees Parlement het in maart 2013 eens geworden over hervorming van het GLB. De landbouw moet milieuvriendelijker worden, inkomenssteun wordt anders georganiseerd, er wordt meer gekeken naar werkgelegenheid en de laatste productieplafonds worden losgelaten. De belangen zijn groot; tussen 2014-2020 geeft de EU 373 miljard euro aan landbouw, en nog enkele miljarden voor innovatie. Nederland zal ongeveer 6 miljard per jaar aan subsidies ontvangen. Het Nederlandse uitgangspunt is dat bedrijven door het nieuwe beleid meer gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun. Zo moeten de bedrijven hun goede concurrentiepositie houden. Het nieuwe GLB gaat op 1 januari 2014 in en loopt tot 2020. Niet alles wijzigt in één keer. 2014 wordt een overgangsjaar waarin vooral het budget wijzigt.

Disclaimer: de informatie in dit dossier is nog niet definitief, omdat er op nationaal niveau nog belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Zie voor meer informatie het kopje ‘Beslispunten Nederlands landbouwbeleid’ onder Achtergronden.