Federatie Particulier Grondbezit

Publicaties

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Publicaties Pacht

U kunt de volgende publicaties met betrekking tot verschillende pachtonderwerpen gratis downloaden.

  1. Waardering van verpachte gronden (normen en uitgangspunten 2014)
  2. Evaluatie Pachtregelgeving (Prof. Mr. D.W. Bruil, maart 2014)
  3. Pachtnormen 2014 & 2015 (mei 2015)
  4. Hoofdlijnen voorstel vernieuwd pachtrecht ('Akkoord van Spelderholt', juni 2014)
  5. Modelbrief aan pachter over verkoop fosfaatrechten (2017) (alleen beschikbaar voor ingelogde FPG-leden)
  6. Pachtcontracten als .doc bestand. Op dit moment worden de pachtcontracten herzien. Zodra deze definitief zijn, worden de contracten opnieuw gepubliceerd. (alleen beschikbaar voor ingelogde FPG-leden)

De visie van de FPG met betrekking tot pacht is verwoord in de brochure ‘De kracht van pacht’ (2011). Een update (2014) van deze visie is opgenomen in de notitie 'Toekomstbestendige pacht'.

Ter onderbouwing van de pachtvisie van de FPG is gebruik gemaakt van het wetenschappelijk rapport van E.J. Bennema en mr P.S.A. Overwater (2011):  ‘Hoe nu verder met pacht en de pachtprijsbeheersing’.