Federatie Particulier Grondbezit

Inleiding Schenkingen

geefondernemer

Inleiding

Echte schenkingen, zonder tegenprestatie, lijken schaars, maar een goed doel maakt vaak het beste in mensen los. Uit diverse studies blijkt er veel verschillende vormen bestaan van groene filantropie.
Nederland telt 2500 fondsen van vermogende families, volgens de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Het aantal algemeen nut beogende instellingen (Anbi’s) waaraan belastingvrij geschonken mag worden, bedraagt ongeveer 60.000 waarvan er 25.000 gekoppeld zijn aan kerken. Per jaar schenken Nederlanders rond €6 miljard aan goede doelen. Dat is het traceerbare deel. Volgens deskundige schattingen ligt het bedrag aan giften waarschijnlijk twee keer zo hoog.

Vermogenden in loondienst schenken met gemiddeld €12.992 het meest, op de voet gevolgd door ondernemers met €10.349 euro. Nederlanders met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal €500.000 geven jaarlijks gemiddeld €7915 aan goede doelen. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Maastricht en vermogensbank ABN Amro MeesPierson in oktober 2016. Erfgenamen geven veruit het minste, namelijk €2802. Ook als percentage van het vermogen schenken werknemers het meeste (0,5 procent) en erfgenamen het minst (0,1 procent).

“Onder alle vermogenden die filantropisch actief zijn, is een verandering zichtbaar”, signaleert Marianne Verhaar-Strijbos, directeur Filantropie Advies van ABN Amro MeesPierson. “Ze geven minder geld dan een paar jaar geleden en kiezen vaker voor maatschappelijke investeringen of leningen. Dit is een goede trend, want dat bevordert het ondernemerschap van de ontvanger en verkleint de afhankelijkheid van de gever. Daarnaast maakt het particulier initiatief een comeback, want veel donateurs willen de impact van hun giften zien. Deze veranderingen maken een omslag in de werkwijze van goede doelen noodzakelijk. Willen ze in de gunst van de donateur komen én blijven, is het belangrijk om met gevers verbindingen te leggen en bij hen de juiste snaar te raken. Het vragen om extra donaties werkt in elk geval averechts.”

Actieve gevers vinden we dus vooral bij ondernemers en werkgevers. “Zij zien hun gift als een investering en willen actief betrokken zijn bij goede doelen”, concludeert onderzoeker dr. Paul Smeets, Assistant Professor in Finance Universiteit Maastricht. “Bijvoorbeeld als bestuurslid van een filantropische instelling. Erfgenamen geven weliswaar minder aan goede doelen, maar zetten zich wel degelijk in via bijvoorbeeld duurzame beleggingen en impact investeringen die niet alleen financieel rendement nastreven, maar ook sociaal rendement.”

Bron: ABN Amro en brancheorganisatie Goede Doelen Nederland