Federatie Particulier Grondbezit

Recreanten, donaties

5. Vrijwillige donaties van recreanten


Bezoekers van de Biesbosch krijgen bij steeds meer bedrijven het verzoek bij te dragen aan het beheer van de recreatievoorzieningen. Eind 2013 kon het Beleef en Geef de Biesbosch Fonds al €3000 schenken aan Nationaal Park De Biesbosch voor de aanleg van drie kanoroutes. In 2014 kwamen daar tussentijdse bedragen bij voor het schoonmaken van strandjes en een natuurcursus voor verstandelijk gehandicapten. Later ging er ook geld naar informatiepanelen, onderhoud wandelpaden en zitbanken. Begin 2017 hadden zich 15 bedrijven aangesloten, inclusief de VVV's Zuid-Holland Zuid en Altena Biesbosch. De initiatiefnemers van het fonds zijn Stayokay Dordrecht, café-restaurant Vissershang in Hank en Van den Diepstraten Botenverhuur in Drimmelen. Het is het eerste fonds in Nederland dat met dit doel is opgericht.
Sinds 2016 maakt het Beleef en Geef Fonds onderdeel uit van de stichting Biesbosch Streekfonds dat zich inzet voor behoud en versterking van de kernkwaliteiten van de Biesboschregio. Doel en activiteiten van het Streekfonds zijn dus breder opgezet dan die van het Beleef en Geef fonds.
Het idee is afgekeken van het Britse Lake District, waar 80% van de bezoekers vrijwillig 10% extra betaalt op elke rekening van een horecavestiging. De Biesbosch-ondernemers deden in 2012 mee een internationale excursie naar het Lake District in Engeland. Het Engelse Park werkt al jaren met een 'visitor payback scheme' waarmee extra geld voor de instandhouding wordt opgehaald. Bron: beleefengeefbiesbosch.nl.

boottochtbiesbosch

Boottocht Biesbosch. Foto: Bert Knot / Flickr

6. Koude werving

Geld vragen buiten de kring van eigen donateurs heet ‘koude werving’. Landschap Overijssel gaat daarmee aan de slag om zoveel mogelijk van de oorspronkelijke plannen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) alsnog te realiseren. Jessica Winter, hoofd communicatie van Landschap Overijssel: “Als gevolg van het veranderde provinciale beleid en de herijking van het NNN verwerven we in het Reestdal van de afgesproken 800 hectare nog maar 80 hectare. We gaan toch beginnen. De provincie Drenthe aan de andere kant van de Reest houdt wel vast aan de eerdere plannen. We gaan nu samen met het Drents Landschap alle donateurs vragen om geld. Plus een koude werving onder alle 71.000 huishoudens in het Reestdal.” Het geld gaat naar het Reestfonds van waaruit grond gekocht wordt zodra het in de verkoop komt.
Zo bereikt Landschap Overijssel veel meer mensen dan alleen de eigen groep. “Ons aantal donateurs ligt nu rond 10.000. Dat aantal is gedaald omdat we alle gratis leden er uit hebben gehaald. Dus wat er nu resteert, is betalende donateur. Sinds 2013 zien we weer een lichte groei van 1 à 2 procent.”

. Het Utrechts Landschap deed iets dergelijks met als doel om het aantal Beschermers (leden) te verhogen naar 25.000. Vanaf 16 april tot en met 30 juni 2016 zijn twee soorten folders (inserts) verspreid voor het werven van Beschermers, de ene met een inhoudelijk verhaal, de andere met een voordeel. Dat leverde 754 nieuwe Beschermers op waar het Landschap er 1000 verwachtte. Het totaal staat medio 2016 op 22.200. De inserts zaten in een huis-aan-huis folderpakket, met Kampioen, Buitenleven, Stadspers en VPRO gids. Uit deze test bleek dat mensen sneller Beschermer worden als er een voordeel of welkomstpakket tegenover staat. De meer inhoudelijke versie van de folder scoorde aanzienlijk lager in de respons. Het Utrechts Landschap concludeert dat koude werving met een aanbieding succesvoller is als mensen de organisatie nog niet kennen. De inhoudelijke boodschap komt dan later als de nieuwe beschermers het eigen magazine Mijn Utrechts Landschap en de digitale nieuwsbrief ontvangen.

7. Parkbanken

Het Utrechts Landschap is aangenaam verrast door de respons op een oproep van boswachter Joris Hellevoort om een zitbank te sponsoren op verschillende landgoederen. Voor álle banken op Oostbroek was eind 2013 al een sponsor gevonden. Ook op andere landgoederen is het benodigde geld voor diverse banken binnen, zoals op De Breul, Heerewege, Bovenwegen, Molenbosch, Hoog Beek en Royen, Pavia, het Zeisterbos en kasteel Loenersloot. De parkbanken kosten €960 tot €1636 per stuk. Vanwege de grote respons presenteert het Utrechts Landschap plannen voor ‘banken met allure’ onder meer op het pas verworven landgoed De Paltz. Op de bank kan een koperen plaatje bevestigd worden met een zelf gekozen tekst. Voor de onthulling van elke bank organiseert het Utrechts Landschap een bescheiden bijeenkomst met de boswachter en de schenkers.

8. Donatiezuil


Bij de dikste eik van Landgoed Verwolde in het Gelderse Lochem staat een stevige versie van een collectebus, met als bijnaam ‘IJzeren Hein’. Een korte uitleg blijkt voldoende om jaarlijks €1200 binnen te brengen voor instandhouding van de eeuwenoude boom. Zodra betalen per smartphone, via NFC (Near Field Communication), algemeen ingang vindt, hoeft de donatiezuil niet meer zo stevig. Hongkong kent al strategisch geplaatste geefpalen waar de eigenaar van een smartphone met NFC goede doelen kan steunen.

Meer voorbeelden

  • Het Zuid-Hollands Landschap heeft een donatiezuil geplaatst bij een parkeerterrein.
  • Bezoekers aan het Kuinderbos kunnen op twee plaatsen een vrijwillige bijdrage achterlaten voor het onderhoud. Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer heeft oude parkeermeters gezien in het Engelse New Forest met een tekst die uitleg geeft dat natuurbeheer een kostbare zaak is.
  • Het Netwerk Natuurparels van ruim tachtig particuliere beheerders werkt aan digitale infopalen. Bezoekers kunnen bij de ingang een route kopen. Van dat geld krijgen ze een deel terug als ze niet tevreden zijn. SBNL en FPG steunen dit plan.

dikkeboom

De circa 450 jaar oude eik van landgoed Verwolde in Lochem. Foto: Jeroen Phillipona / Wikipedia