Federatie Particulier Grondbezit

Thema 7: Schenkingen

Schenkingen

Echte schenkingen, zonder tegenprestatie, lijken schaars, maar een goed doel maakt vaak het beste in mensen los. Uit diverse studies blijkt dat er veel verschillende vormen bestaan van groene filantropie. Buiten de publiciteit ontwikkelt zich naast het meer bekende cultuurmecenaat ook natuurmecenaat.
Nederland telt 2500 fondsen van vermogende families, volgens de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Het aantal algemeen nut beogende instellingen (Anbi’s) waaraan belastingvrij geschonken mag worden, bedraagt ongeveer 60.000 waarvan er 25.000 gekoppeld zijn aan kerken. Per jaar schenken Nederlanders rond €6 miljard aan goede doelen. Dat is het traceerbare deel. In werkelijkheid ligt het bedrag aan giften waarschijnlijk twee keer zo hoog.

  1. Inleiding Schenkingen
  2. Giften van ondernemers
  3. Recreanten, donaties
  4. Via internet, sociale media en meer

schenking

Foto: Pixabay