Federatie Particulier Grondbezit

Thema 1: Productie

Productie

Natuur en landschap leveren allerlei producten en diensten, vaak na inzet van arbeid en kapitaal. De producten lopen uiteen van hout en biomassa tot wild, vruchten, paddenstoelen en kruiden. Maar ook delfstoffen als klei, zand en grind. Net als het vastleggen van broeikasgassen. Het aantal verdienmodellen met biomassa groeit de laatste jaren heel snel. Daarom volgen die in een apart hoofdstuk.

  1. Delfstoffen
  2. Landbouwpacht
  3. Jacht
  4. Wild en natuurvlees
  5. Landgoed- en streekproducten
  6. Oogst uit bos en boomgaard
  7. Kookcursussen, recepten met wilde producten
  8. Nog meer uit de natuur
  9. Interview: Marjanke Hoogstra
  10. Interview: Hein van Beuningen

productie

Akker bij Heiligenbergerbeek tussen Woudenberg en Amersfoort. Foto: Eric de Redelijkheid / Flickr