Federatie Particulier Grondbezit

Giften van ondernemers

1. Van bedrijven


Voorbeeld 1: dankzij een gift van €20.000 van BP Raffinaderij Rotterdam kan de stichting Zuid-Hollands Landschap een nog ontbrekend deel van natuurgebied De Ommeloop op Voorne-Putten kopen. Ter motivatie verklaart communicatiemanager Carlo Eijkels van BP Raffinaderij: “Onze medewerkers wonen, op een enkeling na, allemaal in dit gebied. En recreëren hier dus ook.” Het Zuid-Hollands Landschap heeft al een groot deel van het natuurgebied, gelegen tussen Oostvoorne en Brielle, in zijn bezit. Ook is geld nodig voor de aanleg van wandelpaden en voor het creëren van plas-drassituaties om de soortenrijkdom te vergroten.

Voorbeeld 2:  de ACE Group doneert €50.000 aan Natuurmonumenten voor het herstel van een natuurgebied met verschillende bedreigde planten en dieren op de Sint-Pietersberg in Maastricht. De donatie werd bekend gemaakt tijdens het Ferma (Federation of European Risk Management Organisations) Forum 2013 in Maastricht waar 1500 riskmanagers bijeen kwamen. Ace heeft de gewoonte om bij elk tweejaarlijks Ferma Forum een goed doel te steunen in het gastland.
Met de donatie van Ace wil Natuurmonumenten de flora en fauna in het Maasbos en de Oehoevallei op de Sint-Pietersberg herstellen. Natuurmonumenten verbetert de leefomgeving van de oehoe door steile hellingen af te graven, zodat er extra rust- en broedplekken komen. Daarnaast zal Natuurmonumenten geiten laten grazen in de Oehoevallei om de begroeiing open te houden wat meer prooidieren voor de oehoe aantrekt.
Ron Verhulsdonck, Country President Benelux bij Ace: "We zijn er trots op dat we Natuurmonumenten kunnen steunen bij het verbeteren van de biodiversiteit en het herstellen van de natuur op de Sint-Pietersberg. Het milieu is belangrijk voor Ace: we bieden oplossingen waarmee klanten hun milieurisico's kunnen managen en nemen ook onze verantwoordelijkheid bij het verminderen van onze eigen footprint. Daarnaast ondersteunen we belangrijke lokale milieuprojecten, zoals op de Sint-Pietersberg." Bron: AMWeb

2. Bedrijven bieden ook politieke invloed 


Limburgse bedrijven hebben midden jaren negentig de stichting Robur opgericht ter ondersteuning van het Limburgs Landschap. Ruim zestig bedrijven hebben zich aangesloten en betalen gezamenlijk jaarlijks ongeveer €70.000. “Dat is op een omzet van €5 miljoen niet veel”, erkent directeur-rentmeester Ger Frenken van het Limburgs Landschap. “Maar deze bedrijven roeren zich in de politiek met als gevolg dat de provincie nauwelijks bezuinigt. Alleen in 2014 ging er tien procent vanaf. Maar dat gold voor alle subsidies.” De motivatie van de ondernemers is vaak persoonlijk, ervaart Ger Frenken. “Velen wonen aan de rand van een natuurgebied en willen dat graag zo houden. Sommigen zijn heel eerlijk en zeggen: ‘als wij onze gang konden gaan, dan bleef er geen meter groen over.’ Dus hebben ze ons nodig als tegenwicht.”

3. Benefietavond


Een benefietavond van Vogelpark Avifauna en de plaatselijke Rotaryclub in augustus 2013 heeft voldoende geld opgeleverd om Schotse Hooglanders te laten grazen in het Zaanse Rietveld in Alphen aan den Rijn. Door hun manier van grazen, betreden en mesten, houden Schotse Hooglanders het gebied open en ontstaat er meer variatie in de vegetatie, komen er meer insecten, waarvan vogels profiteren. Bezoekers kunnen de grote grazers elke dag aan het werk zien. Wie een wandeling tussen de dieren niet ziet zitten, kan een rondje om het begrazingsgebied heen lopen.
Het Zaanse Rietveld van Staatsbosbeheer ontving al eerder een gift. De opbrengst van de jaarlijkse benefietavond in 2010 ging, samen met giften van andere partijen, naar de bouw van een vogelkijkscherm in het gebied. “Deze financiële bijdragen zorgen voor een heel mooie impuls aan de ontwikkeling van het Zaanse Rietveld, die we anders niet hadden kunnen realiseren”, aldus boswachter Jenny van Leeuwen van Staatsbosbeheer. Bron: Staatsbosbeheer, oktober 2013.

schotsehooglander

Schotse Hooglander. Foto: Pixaybay. 

4. Rijkste mensen

Al 156 van de allerrijksten van de wereld hebben beloofd minstens de helft van hun vermogen te schenken aan goede doelen. Dat doen ze via brieven op de website givingpledge.org. Warren Buffett en Bill Gates begonnen met The Giving Pledge in juni 2010. De rijken leven in 16 landen, vooral in de VS, maar ook in Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Oekraïne, Rusland, Zuid-Afrika, India, Maleisië, Taiwan, Australië en Saoedi-Arabië. In Nederland steekt natuurmecenaat de kop op, meestal ondernemers die een deel van hun vermogen inzetten voor behoud van bestaande of inrichting van nieuwe natuur.

Nederlandse bestuurders van grote ondernemingen zetten zich op een andere manier in voor de samenleving. Het Financieele Dagblad meldde 7 november 2015 de start van een nieuwe maatschappelijke beweging. Samen met beslissers uit cultuur, wetenschap en topsport hebben ceo's Frans van Houten (Philips), Feike Sijbesma (DSM), Dick Boer (Ahold), Jan Hommen, Wiebe Draijer (Rabo) en Jacques van den Broek (Randstad) op persoonlijke titel een platform opgericht waar ideeën voor een beter Nederland kunnen worden ingebracht en worden verspreid via de inzet van vrijwilligers en eventueel geld. Doel is bestaande kleine initiatieven op te schalen tot nationale projecten. Het platform heet NL2025 en telde bij de start tachtig leden.
De officiële aftrap begon met een nationale top voor het voortgezet onderwijs met schoolleiders en leden van het platform zoals Daniel Ropers (Bol.com) en Cathelijne Broers (directeur museum Hermitage Amsterdam) en Esther Vergeer (rolstoeltennisser). Naast onderwijs heeft het platform nog twee kernterreinen gekozen: duurzame groei en een vitale samenleving.
Het plan ontstond tijdens het World Economic Forum in Davos van 2015, in een gesprek tussen een aantal Nederlandse topbestuurders. "Juist nu er zoveel onzekerheid is over de toekomst willen we als ceo’s een bijdrage aan Nederland leveren", legt Van Houten uit. De Philips-topman geeft het voorbeeld van Albert Heijn dat vakkenvullers met bijles helpt om schooluitval tegen te gaan. ‘Het begon als een lokaal initiatief en wordt nu door geheel AH gedaan. Wat zou het mooi zijn als alle supermarktketens dit project omarmen.’ Zie: FD-artikel: Vragen om hulp en samen iets tot een succes maken moet weer normaal worden en https://www.nl2025.nl/