Federatie Particulier Grondbezit

Thema 5: Gebiedsaanpak

Gebiedsaanpak

Nationale en Europese regels dwingen steeds vaker tot compensatie voor schade door stedelijke ontwikkeling en wegaanleg. Als gevolg daarvan staat er bij het Nationaal Groenfonds €131 miljoen compensatiegeld gestald voor de natuurschade van vooral de Tweede Maasvlakte. Vaak blijkt het moeilijk om een locatie te vinden voor nieuwe natuur. Het lukt soms via een loket waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

Gebiedsaanpak gaat vaak nog verder: met alle betrokken partijen – grondeigenaren, boeren, gemeenten, provincie, waterschap, natuurorganisaties – een plan maken voor het verbeteren van de eigen regio. 

Hieronder staan de verdienmodellen die natuureigenaren niet individueel kunnen aanpakken, maar wel met anderen samen. Dat gaat het best als overheden een faciliterende rol spelen.  

  1. Compensatienatuur
  2. Innovaties
  3. Burgerinitiatieven
  4. Samenwerking
  5. Overige initiatieven

samenwerking

Foto: Pixabay