Federatie Particulier Grondbezit

Rendabel

Rendabel

Hoewel exploitatie van bos en natuur lang niet overal rendabel is, zijn er tegenwoordig meer kansen om met bos en natuur geld te verdienen en om met andere manieren van financiering aanleg en beheer te bekostigen. Meer houtoogst bijvoorbeeld en een intensievere benutting van biomassa kunnen inkomsten vergroten. Kiezen voor andere soorten bomen en toekomstgerichte beheermethoden kunnen de kosten beperken, al leidt dat tot discussies over de invloed op de natuurkwaliteit.

Het aantal particuliere landgoederen kan weer toenemen. Zo groeit het aantal nieuwe landgoederen en soms verkopen TBO’s een landgoed. Eigenaren van bestaande landgoederen en gefortuneerden uit binnen- en buitenland tonen interesse.

Een van de belangrijkste kenmerken van succesvolle landgoederen is de multifunctionaliteit. Zij financieren onrendabele functies met rendabele. Om de bedrijfsvoering zo veelzijdig mogelijk te kunnen invullen, is maatwerk van overheden nodig. Zij moeten bij de beoordeling van investeringen leren kijken naar het saldo. Het komt nog te vaak voor dat plannen enthousiast onthaal krijgen bij de ene gemeentelijke afdeling, maar een andere afdeling `nee’ blijft zeggen zonder naar het geheel te kijken.

Ten slotte: natuur levert economische waarde. Een recent KPMG-onderzoek naar de Utrechtse Heuvelrug toont dat 1 procent van de banen in de regio verbonden is met natuur, dat een omzet van €82 miljoen per jaar afkomstig is van natuurgerelateerde activiteiten, dat de huizen gemiddeld 17 procent meer waard zijn dan vergelijkbare huizen zonder natuur eromheen, dat de gemeentelijke OZB daardoor jaarlijks €2 miljoen meer oplevert en dat de toeristenbelasting nog eens €115.000 binnenbrengt.

Iets dergelijks zien we in het buitenland. De herintroductie van de wolf in het Amerikaanse Yellowstone National Park bijvoorbeeld geeft de lokale economie een stimulans van $35 miljoen per jaar. De wolf en het park profiteren daarvan direct via de entreekaartjes van bezoekers.