Federatie Particulier Grondbezit

Inleiding sponsoring en co-branding

Inleiding

Initiatieven als Leaders for Nature van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) met een programma voor Biodiversity for Business, geven blijk van groeiende betrokkenheid van grote bedrijven. Leaders for Nature is een lerend en actiegericht netwerk voor leidinggevenden uit het bedrijfsleven rondom drie thema’s: ecosystemen, duurzame bedrijfsvoering en leiderschap, met als doel het ecosysteemdenken te integreren in de kernactiviteit. Bedrijven erkennen in toenemende mate de afhankelijkheid van mens en maatschappij van biodiversiteit en erkennen de functies van natuur voor bijvoorbeeld schoon water en schone lucht. Of het nu om betrouwbaar drinkwater (Pepsico), duurzame visbestanden (Unilever) of voldoende oorspronkelijke zadenbronnen (Monsanto) gaat: ze zijn van belang voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten én voor de maatschappij, zoals Dolf Logemann, ecoloog bij Arcadis, schrijft.

Bovendien spreken toeleveranciers, afnemers en consumenten bedrijven aan op hun stijl van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zie het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven waarin dertig natuurbeheerders en Nederlandse bedrijven samen zoeken naar mogelijkheden om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

Samenwerking tussen bedrijven en natuurbezitters komt tot stand als beide partijen interesse hebben in het gebruik van middelen van de ander, zoals financiën, communicatievaardigheden, imago, commerciële en ecologische kennis, arbeid, locatie, consumenten- en ledennetwerken. Een bedrijf kan bijvoorbeeld door samenwerking toegang krijgen tot relevante kennis. Het ledennetwerk van maatschappelijke organisaties kan helpen om nieuwe consumentengroepen aan te boren. De natuurbeheerder kan gebruik maken van competenties van bedrijven of consumentennetwerken om de eigen naamsbekendheid te vergroten. Bron: ‘Onbeperkt houdbaar’, advies van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, mei 2013.