Federatie Particulier Grondbezit

Natuur-EHS/NNN

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Natuur-EHS/NNN

FPG Dossier Natuur-EHS/NNN

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het idee is om alle belangrijke natuurgebieden in Nederland zoals de Biesbosch, de Veluwe, de Wieden/ Weerribben en de Waddenzee met elkaar te verbinden zodat één groot natuurnetwerk ontstaat. Dit om de sterke achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. De nieuw aan te leggen natuurgebieden zijn (voormalige) landbouwgronden die (gesubsidieerd) worden omgezet naar natuur.

Er is bij de recente herijking van de EHS niet vastgelegd wanneer het project klaar moet zijn, wel zal een tussenevaluatie plaatsvinden in 2016. Ook wordt de realisatie van de EHS nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de provincies. Bij de laatste hervorming van de EHS is deze omgedoopt tot Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Ons Nationaal Natuur Netwerk maakt deel uit van een groter (Europees) ecologisch netwerk. De terreinen die in dit netwerk zijn opgenomen, zijn de Natura2000-gebieden.

Meer over de achtergronden van de EHS...

Nieuws Natuur-EHS/NNN

 1. 1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

  23 februari 2024
  Goed nieuws voor de provincies en de partijen die aan de slag willen met de transitie van het landelijk gebied.De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Ministerie van LNV voor de begroting en de bij...
  Lees meer
  2021 11 24 bossenstrategie.jpg
 2. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  21 februari 2024
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Lees meer
  haas.jpg
 3. FPG verwelkomt nieuwe collega

  20 februari 2024
  Afgelopen week heeft FPG een nieuwe collega verwelkomt. Carolien de Weerd is aan de slag als projectmedewerker binnen het team Zuid dat werkt voor LPG, BPG en ZPG.  Carolien heeft langjarige ...
  Lees meer
  Carolien van Weerd.png
 4. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  17 februari 2024
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Lees meer
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 5. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied beschikbaar ter inzage

  16 februari 2024
  Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 wordt het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. Tijdens deze zes weken kan iederen reageren op de aanpak en uitgangspun...
  Lees meer
  grass
 6. Ruimteclaim Defensie kan gevolgen hebben voor particuliere eigenaren

  12 februari 2024
  De afgelopen weken is het diverse keren in het nieuws geweest; defensie heeft ruimte nodig. De politiek heeft besloten dat er komende jaren miljarden euro’s gaan naar Defensie. De politiek vi...
  Lees meer
  Defensie unsplash.com.jpg
 7. Subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’ verlengd tot 2024, nu ook voor grote ondernemingen/TBO’s

  8 februari 2024
  Grondeigenaren in Overijssel die bos willen aanleggen kunnen ook in 2024 gebruikmaken van de subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’. Het is eenvoudiger geworden om de subsidie aan te...
  Lees meer
  Bos.jpg
 8. Minister van der Wal bezoekt Sallandse Heuvelrug

  6 februari 2024
  Op 5 februari ontving de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof op de Sallandse Heuvelrug, waar zij zich heeft laten informeren over preve...
  Lees meer
  minister-van-der-wal-bezoek-sallandse-heuvelrug-5-febr-2024.535736.jpg
 9. Versnelling realisatie NNN in Zuid Holland op agenda van Provinciale Staten

  1 februari 2024
  PS van Zuid-Holland besluit binnenkort over een uitgebreidere regeling voor de realisatie van NNN in  7 ’cruciale schakels’
  Lees meer
  24 01 NNN 7_cruciale gebieden_Pr ZH.png
 10. Brief aan de informateur

  30 januari 2024
  De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hebben een belangrijke brief gestuurd aan infor...
  Lees meer
  FPG, NOJG, KNJV.png
 11. Netbeheerder TenneT drukt steeds vaker plannen door; grondeigenaren de dupe

  30 januari 2024
  Het programma Nieuwsuur besteedde recent aandacht aan de onderhandelingen tussen de TenneT en grondeigenaren over de aanleg van kabels- en leidingen. In het kader van de vergroting van het elektric...
  Lees meer
  TenneT.jpg
 12. Boa's in natuurgebieden gaan stroperij tegen met gevaar voor eigen leven. "Collega kreeg brandbom tegen zijn huis"- EenVandaag

  26 januari 2024
  De criminaliteit in buitengebieden neemt toe. Het aantal gevallen van stroperij en drugsdumpingen groeit. Een slinkende groep jachtopzieners en 'groene' boa's probeert dit tegen te gaan, met gevaar...
  Lees meer
  BOA's.jpg