Federatie Particulier Grondbezit

Natuur-EHS/NNN

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Natuur-EHS/NNN

FPG Dossier Natuur-EHS/NNN

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het idee is om alle belangrijke natuurgebieden in Nederland zoals de Biesbosch, de Veluwe, de Wieden/ Weerribben en de Waddenzee met elkaar te verbinden zodat één groot natuurnetwerk ontstaat. Dit om de sterke achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. De nieuw aan te leggen natuurgebieden zijn (voormalige) landbouwgronden die (gesubsidieerd) worden omgezet naar natuur.

Er is bij de recente herijking van de EHS niet vastgelegd wanneer het project klaar moet zijn, wel zal een tussenevaluatie plaatsvinden in 2016. Ook wordt de realisatie van de EHS nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de provincies. Bij de laatste hervorming van de EHS is deze omgedoopt tot Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Ons Nationaal Natuur Netwerk maakt deel uit van een groter (Europees) ecologisch netwerk. De terreinen die in dit netwerk zijn opgenomen, zijn de Natura2000-gebieden.

Meer over de achtergronden van de EHS...

Nieuws Natuur-EHS/NNN

 1. Toekenning van fosfaatrechten aan verpachter

  26 maart 2019
  In het geval een verpachter langdurig bedrijfsmiddelen van overwegend belang aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.
  Lees meer
  DL2.22 Natuur Bloeiende sleedoorn Maasheggen_Lars van Peij.jpg
 2. Pachtbrief Schouten gepubliceerd: Spelderholt basis voor pachtbeleid

  22 maart 2019
  Zojuist is de langverwachte brief van minister Schouten
  Lees meer
  DL2.19 Grondgebruik en pacht.JPG
 3. Amendement aangenomen: gebruiksvergoeding bij gedoogplicht commerciële leidingen

  8 maart 2019
  7 maart 2019 (update) Tijdens de stemmingen op 7 maart kon het SGP/CDA-amendement over gebruiksvergoeding op een meerderheid rekenen. Coalitiegenoten VVD en ChristenUnie stemden voor, en ook PvdD,...
  Lees meer
  DL1.18 Dannemeer_Jim de Fouw.JPG
 4. Belastingaangifte: geef lagere normwaarden op

  6 maart 2019
  Wij adviseren verpachters in box 3 om niet zomaar de door de 
  Lees meer
  DL1.13 Bentinck (5)_HR.jpg
 5. FPG fel over verhoging normwaarden verpacht bezit in box 3

  10 januari 2019
  Voor belastingjaar 2018 wordt in box 3 de waardering van verpachte grond met reguliere pacht verhoogd van 50% naar 60% van de normwaarde van onverpachte grond.
  Lees meer
  DL1.10 Blijendijk Koeien eikakker lucht.jpg
 6. Laatste eindjes fiscale aftrek Rijksmonumenten

  27 december 2018
  Eigenaren van Rijksmonumenten ontvangen de laatste week van december een
  Lees meer
  De Schaapskooi Scherpenzeel III.jpg
 7. FPG-modelovereenkomst voor hoogspanningsverbindingen nu beschikbaar

  3 december 2018
  De FPG heeft een modelovereenkomst voor een zakelijk recht op hoogspanningsverbindingen opgesteld. Uitgangspunt van de modelovereenkomst: Grondeigenaren zijn in de regel bereid kabels en leidingen ...
  Lees meer
  Winter Zyulestein 2021.jpg
 8. Natuurbeheerders in actie voor veilig buitengebied

  2 november 2018
  Update 2 november 2018 Minister Schouten wil het plan van aanpak voor Toezicht en Handhaving in natuurgebieden nu verder uitwerken met betrokken partijen. Dat antwoordde zij op vrag...
  Lees meer
  DL2.25 Vruchtbare initdiatieven Wamberg Henrie van Zoggel - Wandelblog Ambulare.jpg
 9. Regeling particuliere eigenaren rijksmonumenten inmiddels aangepast

  19 september 2018
  In opvolging op het Kamerdebat heeft minister Van Engelshoven
  Lees meer
  DL2.22 Natuur Bloeiende sleedoorn Maasheggen_Lars van Peij.jpg
 10. Kortdurende pacht voor verduurzamen bodemgebruik

  7 september 2018
  Afgelopen vrijdag verscheen in Boerderij weer een opiniebijdrage van FPG over pacht. De boodschap ervan
  Lees meer
  DL2.19 Grondgebruik en pacht.JPG
 11. Europese Commissie: meer voor minder bij GLB

  2 mei 2018
  De kogel is door de kerk, maatschappelijke diensten vormen de kern 
  Lees meer
  DL1.18 Dannemeer_Jim de Fouw.JPG
 12. Landgoedmodel: succesformule als inspiratiebron

  27 september 2017
  Voor het vakblad natuur bos en landschap schreven wij een bijdrage over het landgoedmodel. Op landgoederen worden al eeuwenlang functies duurzaam met elkaar gecombineerd en verbonden: economie, eco...
  Lees meer
  DL1.13 Bentinck (5)_HR.jpg