Federatie Particulier Grondbezit

Natuur-EHS/NNN

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Natuur-EHS/NNN

FPG Dossier Natuur-EHS/NNN

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het idee is om alle belangrijke natuurgebieden in Nederland zoals de Biesbosch, de Veluwe, de Wieden/ Weerribben en de Waddenzee met elkaar te verbinden zodat één groot natuurnetwerk ontstaat. Dit om de sterke achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. De nieuw aan te leggen natuurgebieden zijn (voormalige) landbouwgronden die (gesubsidieerd) worden omgezet naar natuur.

Er is bij de recente herijking van de EHS niet vastgelegd wanneer het project klaar moet zijn, wel zal een tussenevaluatie plaatsvinden in 2016. Ook wordt de realisatie van de EHS nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de provincies. Bij de laatste hervorming van de EHS is deze omgedoopt tot Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Ons Nationaal Natuur Netwerk maakt deel uit van een groter (Europees) ecologisch netwerk. De terreinen die in dit netwerk zijn opgenomen, zijn de Natura2000-gebieden.

Meer over de achtergronden van de EHS...

Nieuws Natuur-EHS/NNN

 1. Besluit Minister Adema: Hertenkampen blijven behouden

  12 december 2023
  Demissionair minister Adema heeft zijn eerdere voornemen om hertenkampen te verbieden, herzien. Op 9 februari 2023 heeft de FPG bezorgdheid geuit over het dreigende verbod op hertenkampen en aandac...
  Lees meer
  scott-carroll-favQn8WgRyk-unsplash (1).jpg
 2. Voedselboscast aflevering 40 met Kien van Hövell van Landgoed Grootstal

  8 december 2023
  Kien van Hövell van Landgoed Grootstal is te gast in aflevering 40 van de Voedselboscast. 
  Lees meer
  forest2
 3. Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?

  8 december 2023
  Donderdag 30 november organiseerde Het Friesch Grondbezit een themabijeenkomst in Kollum bij Reijer den Hartog. Centraal stond de vraag: Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?
  Lees meer
  Reijer geschiedenis.jpg
 4. Terugblik OPG excursie en lezing "Natuurherstel en erfgoed"

  7 december 2023
  Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet.
  Lees meer
  Excursie
 5. Bevloeiing graslanden als levend erfgoed bekroond door Unesco

  6 december 2023
  Unesco heeft de historische techniek van graslandbevloeiing geplaatst op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. Dit levende erfgoed kan een sleutel vormen in actuele vraagstukken over wa...
  Lees meer
  Vloeiweiden.webp
 6. OPG project Landgoedbiotoop

  5 december 2023
  In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenz...
  Lees meer
  Boxbergen.jpg
 7. Ontwerp Utrechts faunabeleid bemoeilijkt sleutelrol grondeigenaren in natuurbeheer

  30 november 2023
  Op woensdag 29 november jl. heeft de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) in hun vergadering besproken. Hierbij hebben ...
  Lees meer
  paul-einerhand-gIp8WnFJrSU-unsplash.png
 8. Praat mee over de inrichting van Nederland

  28 november 2023
  Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf vandaag advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.
  Lees meer
  Boetelerveld.jpg
 9. Particuliere pionier

  27 november 2023
  Vlabij Barneveld ligt landgoed Groot Bylaer dat voor de helft uit natuur en en de helft uit agrarische grond bestaat. De verdroging tast de natuur en de landbouw aan. Maar door een intensieve samen...
  Lees meer
  Groot Bylaer Maarten-Veldhuis.jpeg
 10. Europese samenwerking natuurbeheerders; focus op veengrond

  24 november 2023
  Op 7 en 8 november j.l. vond de international bijeenkomst van natuurbeheerders, de ELO, plaats in Amiens, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft regioadviseur René de Bont deelgenomen aan...
  Lees meer
  ELO.jpg
 11. Tweede Kamerverkiezingen 2023

  21 november 2023
  Op 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats in 2021. In verband met de val van het huidige kabinet zijn de verkiezingen naar voren ...
  Lees meer
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 12. Eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag

  16 november 2023
  GPG is een van de partners van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland omdat we geloven dat dat het combineren van natuur en landbouw veel meerwaarde biedt. Op landgoederen gebeurt dit al...
  Lees meer
  grutto.png