Federatie Particulier Grondbezit

Verdienmodellen

Verdienmodellen

FPG Dossier Verdienmodellen

Natuureigenaren leveren een belangrijke bijdrage aan Nederland. Denk aan de instandhouding van het cultuurhistorische landschap, het vergroten van de biodiversiteit en het bieden van recreatiemogelijkheden. Maar grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig, zeker nu de overheidssubsidies teruglopen.

Het boek ‘Ondernemen met Natuur’ van Hans Kamerbeek bevat maar liefst 350 verdienmodellen, besparingen en tips. Allemaal verzameld uit de praktijk van het natuurbeheer. Op deze plek publiceert de FPG digitaal al deze economische dragers, thema voor thema. Met de digitale database wordt de schat aan informatie uit het boek uitgebreid naar ruim vierhonderd geldstromen, geactualiseerd, voor iedereen vindbaar en toegankelijk. 

Zo willen we praktische inspiratie bieden aan alle grondeigenaren, natuurbeheerders en beleidsmakers die zoeken naar duurzame financiering van natuur en landschap. Via het menu linksboven kunt u de verdienmodellen bekijken.

De FPG en auteur Hans Kamerbeek hebben getracht alle rechthebbenden van tekst- en illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen zij contact opnemen via fpg@grondbezit.nl. Hans Kamerbeek heeft de verdienmodellen verzameld, de FPG faciliteert de ontsluiting. De opvattingen van de auteur komen niet per se overeen met de standpunten van de Federatie.

Nieuws Verdienmodellen

Geen berichten gevonden. Probeer een andere filteroptie.